Is pensioen voor jou een nat stuk zeep?

3 december 2019

Voor veel mensen is pensioen net als het oprapen van een stuk zeep onder de douche, het is moeilijk (be)grijpbaar.
Het begint al bij de verwarring tussen de AOW-datum en pensioendatum. Alhoewel de twee data gemeen hebben te liggen aan het eind van iemands werkzame periode kunnen er toch jaren tussen de ingangsdata zitten.
AOW is een zaak van de overheid en pensioen is een individuele zaak afhankelijk van de omstandigheden van de persoon in kwestie.
Pensioen zie ik als een spaarvarken, die je gedurende je werkzame leven vult en je op pensioendatum mag stuk slaan.
Daarna mag je gedurende de rest van je leven telkens een stukje van de opbrengst “opmaken”.
Als de kans groot is dat je heel oud wordt, dan moet je het met het jaarlijks opmaken een beetje rustig aan doen, immers anders heb je op oudere leeftijd geen geld meer over om op te maken.
Vooral pensioenfondsen worstelen naast de lage kapitaalmarktrente met het steeds ouder worden probleem. Ze hebben namelijk tijdens de opbouwperiode vaste levenslange pensioenuitkeringen toegezegd aan deelnemers. Daarbij gingen zij uit van minder lange uitkeringen als gevolg van een kortere levensverwachting van de deelnemers.
Dit levert een soort negatieve prijs op in de loterij, omdat die fondsen nu meer in kas moeten hebben om de toekomstige langer durende uitkeringen te kunnen doen.
In een aantal gevallen gaat dat dus kortingen op de toegezegde pensioenuitkeringen veroorzaken.
Pensioen is veel te belangrijk om er te weinig van te weten. Daarom dit artikel en de navolgende serie pensioenartikelen.
Hopelijk wordt daarmee dit onderwerp dan ook minder glibberig.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken