Box 3 vermogen, het blijft nog moeilijk

7 mei 2023

Ze zijn er nog steeds, en met meer: berichten over teleurgestelde mensen met een belast vermogen boven de vrijstelling (2023: €57.000 als alleenstaande, €114.000 voor fiscaal partners). Ondanks een duidelijke instructie van het hoogste Nederlandse rechtscollege (de Hoge Raad) blijven onze uitvoerders van politiek beleid belastingregels maken die geen recht doen aan belasten van werkelijk rendement. Als we door al die woorden heen prikken blijken het vooral uitvoeringsproblemen bij de belastingdienst te zijn welke het realiseren van de instructie op dit moment onmogelijk maken. “Computer says no”.

Naar effectief rendement

De overbruggingswetgeving (van belasten van fictief rendement naar belasten van reëel rendement) is bedoeld om tijd te kopen. Aanvankelijk zou de gewijzigde belastingheffing in moeten gaan in 2026 maar onze verwachtingen worden al voorbereid op uitstel tot (na) 2027. Wij zijn niet overtuigd dat uw belastingaanslag over een paar jaar wordt gebaseerd op wat u het voorgaande jaar werkelijk verdiende met uw vermogen. Zonder in details te verzanden: de IT infrastructuur is daar gewoon niet geschikt voor. Wat gaat lukken is dat er meer beleggingscategorieën zullen zijn met elk een gemiddeld marktrendement. In dat laatste zit het probleem; uw eigen rendement is het zeker niet. Dus als je zelf extreem succesvoller bent dan “de markt” betaal je belasting over een te laag ingeschat rendement. Maar het omgekeerde geldt helaas ook. Dus wij vrezen dat de belastingdienst druk zal zijn met andere zaken dan het berekenen, controleren en innen van belastingen en informeren van belastingbetalers. Het aantal rechtszaken zal exploderen tot ook hier de wal het schip keert.

Pret voor vastgoed voorbij?

In de overbruggingswetgeving is met name de belastingdruk voor beleggers in vastgoed ongelukkig, en dan met name voor hen die hun vastgoed deels hebben gefinancierd met geleend geld. Dit wordt verergerd door maatregelen van de overheid om de huurmarkt meer te reguleren. Het resultaat is dat veel beleggers in vastgoed met een kleine portefeuille begonnen zijn hun bezit af te stoten (zie ook Particuliere beleggers verkopen hun huizen vanwege plan huurplafond (fd.nl)). Zeker omdat de hogere marktrente voor geldleningen de prijs van vastgoed omlaag drukt zien de meeste niet-professionele beleggers het natuurlijke moment voor verkoop samenvallen bij vertrek van de zittende huurder. Dus paniekverkopen zijn er niet, maar de richting naar de uitgang is voor velen duidelijk.

Kan het anders?

Wij zien een “revival van de BV” als instrument in vermogensbeheer. De Besloten Vennootschap is fiscaal van privé vermogen afgescheiden. Belastingdruk is gebaseerd op werkelijk rendement. Dit is overigens niet alleen voor vastgoed. Er worden momenteel met meerdere cliënten gesprekken gevoerd hoe de BV (weer) zinvol in te passen in vermogensplanning.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken