Optimaal gebruik maken van heffingskortingen: wat moet u weten?

15 maart 2024

Het aanzetten van dat ene vinkje kan een aanzienlijk verschil maken in de inkomstenbelasting die u uiteindelijk betaalt, dames en heren. Deze kleine handeling kan ervoor zorgen dat uw werkgever of uitkeringsinstantie rekening houdt met bepaalde belastingkortingen (“heffingskortingen”) bij het uitbetalen van uw nettoloon of netto-uitkering.

Het concept is eenvoudig: wanneer u aangeeft dat rekening moet worden gehouden met heffingskortingen, berekent uw werkgever of uitkeringsinstantie een lager bedrag aan inkomstenbelasting op basis van uw bruto-inkomen of bruto-uitkering. Dit resulteert in een hoger nettoloon of netto-uitkering voor u, aangezien er minder inkomstenbelasting wordt ingehouden.

Waar gaat het mis

Het niet correct instellen van deze heffingskortingen kan echter leiden tot onaangename verrassingen, vooral bij mensen die van een AOW-uitkering genieten en daarnaast nog andere hogere inkomsten hebben. Dit komt doordat de heffingskortingen geleidelijk worden afgebouwd naarmate het inkomen stijgt, met een “grens” van ongeveer € 23.000 bruto-inkomen.

Mensen met een lager bruto-inkomen ontvangen doorgaans de volledige heffingskorting, terwijl deze korting afneemt naarmate het inkomen stijgt, totdat deze uiteindelijk nihil wordt. Voor AOW-gerechtigden kan dit vooral problematisch zijn, omdat hun AOW-uitkering automatisch wordt belast alsof de volledige heffingskorting van toepassing is, zonder rekening te houden met eventuele andere inkomsten. Voor de AOW-gerechtigden zijn vooral de heffingskortingen “algemene heffingskorting”, zie: Tabel algemene heffingskorting 2023 (belastingdienst.nl) en de “Ouderenkorting”, zie: Heffingskortingen voor AOW-gerechtigden (belastingdienst.nl) van belang.

Wat is het gevolg

Het niet meenemen van deze aanvullende inkomsten kan resulteren in aanzienlijke belastingbijbetalingen bij de belastingaangifte, waardoor de financiële planning van AOW-gerechtigden aanzienlijk wordt verstoord. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van deze nuances, omdat ze kunnen leiden tot onvoorziene financiële lasten en mogelijk tot een soberder levensstijl.

De oplossing

Het is raadzaam om het heffingskorting vinkje alleen aan te zetten bij de pensioenuitvoerder en niet bij de AOW-uitkering, vooral als u naast uw AOW nog andere hogere inkomsten heeft. Dit kan u helpen om onaangename verrassingen bij belastingaangifte te voorkomen en uw financiële gemoedsrust te behouden.

Het is belangrijk om bewust te zijn van deze aspecten van de heffingskorting en om de juiste stappen te ondernemen om uw financiële situatie te optimaliseren. Een zorgvuldige afweging kan u op lange termijn veel slapeloze nachten besparen.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken