Geven is een kunst

2 juni 2023

Onlangs maakte het Amsterdamse Rijksmuseum bekend dat het de begunstigde is van zijn grootste schenking ooit, €12,5 miljoen, van een anonieme weldoener. Het stelt het museum in staat om meer spectaculaire evenementen en tentoonstellingen te doen. Prachtig natuurlijk; kunst is een belangrijk element om ons leven te kleuren en de geschiedenis en cultuur te documenteren.

Je financiële evolutie

We plannen het financiële leven van klanten op basis van hun dromen, ambities en mogelijkheden. Veel van deze plannen tonen een financiële reis:

  1. die begint met bescheiden middelen,
  2. vervolgens groei laat zien (voor verschillende vergroot door de persoon met wie een relatie wordt begonnen),
  3. als kinderen komen serieus kapitaal aan het werk zetten om hun opvoeding en opleiding te financieren,
  4. gevolgd door een periode waarin het over het algemeen mogelijk om rijkdom te accumuleren als gevolg van lagere en min of meer vaste uitgaven,
  5. een periode met wat minder activiteit tijdens pensioen en
  6. uiteindelijk overlijden.

Er zijn veel uitzonderingen op dit generieke pad, maar we dringen er bij jullie op aan om af en toe rekening te houden met de financiële verwachtingen van je eigen pad. En dat je je bewust bent welk deel van die reis voor je ligt.

Wat doe je ermee?

Sommige klanten hebben de sterke opvatting dat ze hun rijkdom hebben verdiend en zijn van plan om het allemaal op te maken. Anderen willen dat (klein-)kinderen een betere start in het leven of de opleiding hebben dan ze zelf hebben ervaren. Ze zijn van plan een erfenis na te laten om die gedachte te ondersteunen. Een andere ‘categorie’ zorgt ervoor dat instellingen worden ondersteund om de samenleving te verlichten en/of te behouden. We hebben intieme gesprekken met klanten over hun diepste emoties met betrekking tot financiële doelen en noemen de olifanten in de kamer bij naam. We leggen uit dat het misschien genoeg is om herinnerd te worden als een vrijgevig persoon (zie het Rijksmuseum-voorbeeld waarmee dit artikel begon), maar er zijn ook mogelijkheden om mee te maken wat de begunstigden feitelijk met uw gift doen als u geeft wat u in gedachten heeft voorafgaand aan uw overlijden.

Door te weten welke leefstijl cliënten voor zichzelf belangrijk vinden, kunnen we laten zien wat er op een bepaald moment in de toekomst overblijft. En we weten dat maar weinigen ouder zullen worden dan 110 jaar. Dus als u rekening houdt met inflatie, volgende levensfasen en onvoorziene omstandigheden, kunt u ook de volgende stop plannen voor het ongebruikte deel van uw vermogen. Wij planners werken nauw samen met notarissen om testamenten af te stemmen op het plan en gebruiken flexibiliteit en belastingvrijstellingen om zoveel mogelijk als toegestaan bij uw begunstigden te krijgen.

Altijd grote betekenis

Niet iedereen zal aanzienlijke bedragen nalaten voor zijn erfgenamen. Mijn grootvader was zijn hele leven boerenknecht geweest en liet kleine bedragen na aan zijn 5 kinderen en 14 kleinkinderen. Ik kon met mijn aandeel een ganglamp kopen voor ons eerste huis en dacht elke keer als ik het licht aandeed aan hem.

In de eerste fases van het hierboven beschreven financiële traject zal er nauwelijks nagedacht worden over financiële overschotten. Verre van dat meestal. Maar als uw periodieke financiële check-up het duidelijker maakt elke keer dat er iets aan het einde van uw regenboog zal zijn, bespreek dan uw ideeën met uw financieel planner om de timing en structurering te optimaliseren. Je zult versteld staan wat het zal doen.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken