Heb je ook een “Gouden Handdruk”- rekening?

24 februari 2020

Het komt nogal eens voor dat werknemers worden ontslagen en een som geld van hun werkgever meekrijgen.
Tot 31 december 2014 was het mogelijk om met die som geld een aanspraak te kopen op periodieke uitkeringen ter vervanging van gederfd of te derven loon; de belastingdruk over de afkoopsom werd zo uitgesteld en uitgesmeerd over meerdere jaren.
Veelal gebeurde dit in de vorm van het openen van een gouden handdruk rekening waarop de werkgever het gouden handdruk bedrag stortte. Het voordeel daarbij was dat de bruto ontslagvergoeding op de rekening kon worden gestort zonder belastingafdracht. Pas later, uiterlijk in het jaar waarin men de AOW-leeftijd bereikt, moeten uitkeringen uit de gouden handdruk rekening plaatsvinden waarover dan belasting verschuldigd is. Aangezien de belastingdruk vanaf AOW-leeftijd lager is dan voor die tijd ontstaat een belastingvoordeel. Zie hier waarom de gouden handdruk rekeningen t/m 2014 zo populair waren en waarom de overheid daar graag vanaf wilde. Gelukkig is toen wel geregeld dat alle gouden handdruk rekeningen, gouden handdruk verzekeringen en stamrecht BV’s door de Belastingdienst werden gerespecteerd.
Als financieel planner en intermediair voor financiële producten heb ik in het verleden veel werknemers financieel inzicht gegeven bij hun ontslag en daarbij heb ik vele gouden handdruk rekeningen bemiddeld.
Daar waren relatief veel werknemers onder die de 50 jaar ruim waren gepasseerd en thans richting hun AOW koersen. Voor hen is het zaak om te bepalen over hoeveel tijd de “zak met geld” moet leeglopen. Zoals eerder gesteld, dat moet aanvangen in het jaar dat de betreffende persoon de AOW-leeftijd bereikt. Grofweg varieert de uitkeringsperiode bij gouden handdruk bankspaarproducten tussen 1 jaar en 30 jaar.
Even op een achternamiddag een uitkeringsperiode bepalen is niet voor iedereen weggelegd. Zulke uitkeringen moeten passen in iemands inkomsten- en uitgavenpatroon op de korte en lange termijn. Hoe langer de uitkeringsperiode hoe lager de gouden handdrukuitkeringen, maar daarmee wellicht ook de belastingdruk. Bij een korte uitkeringsperiode geldt het omgekeerde.
Een goede financieel planner is in dit soort zaken thuis en kan iemand behoeden voor onomkeerbare fouten die men bij dit vraagstuk gemakkelijk kan maken.

D

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken