Een goede bestemming voor je levenslooptegoed

10 november 2020

Inmiddels 9 jaar geleden is deelname aan de levensloopregeling gestopt. Als je tegoed op je levenslooprekening groter dan €3.000 was mocht je doorsparen tot eind 2021 en anders moest je het tegoed opnemen.

Flink wat cliënten blijken zo’n tegoed te hebben, vaak €15.000 tot €25.000 en dat tegoed moet nog belast worden in 2021. Deze spaarders konden niet voorzien dat het tarief van de inkomstenbelasting inmiddels is gedaald dus dat betekent dat zij van hun uit hun salaris gespaarde tegoed meer overhouden. Tijdens de opbouwfase is het saldo op je rekening niet meegenomen in de berekening van je belastbaar vermogen. Als het bedrag tot uitkering komt wordt het toegevoegd aan je vermogen en dus wordt het netto bedrag nog eens belast, weliswaar tegen een lager tarief.

Misschien overwoog je om je hypotheekrente te herzien maar hikte je aan tegen de te betalen boete. Het saldo op je levenslooprekening is een prima bron voor de financiering van die boete. Een voorbeeld:

  • Saldo levenslooprekening €18.000 valt vrij en moet belast worden in de eerste schijf tegen 37,1% dus daarvan blijft in 2021 €11.322 over.
  • Renteaanpassing veroorzaakt boeterente van €20.000. Deze aftrekpost leidt in de eerste belastingschijf tot een belastingteruggaaf van €7.420 dus je moet €12.580 zelf financieren.

Doordat je de vrijval van je levenslooptegoed (deels) kunt wegstrepen tegen de aftrekpost van de boete kun je in veel gevallen dat tegoed gebruiken voor een lastenverlaging. En als je al een lage hypotheekrente hebt en de vrijkomende middelen nog niet nodig hebt kun je ze wellicht geheel of gedeeltelijk gebruiken voor een lijfrente of andere aftrekpost. Als je daar advies bij wilt: we helpen je graag!

NB: als je belastbaar inkomen in 2021 hoger is dan €68.507 werken de bedragen iets anders uit. De grote lijn van onze boodschap hierboven blijft staan.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken