Help, plotsklaps een voorstel van mijn werkgever om mijn dienstverband te beëindigen!

27 oktober 2020

Ik ben 62 jaar, vanaf mijn 25ste met veel plezier en naar volle tevredenheid gewerkt en dan opeens dit. Natuurlijk begrijp ik dat mijn werkgever het in deze tijd moeilijk heeft en dat stevige maatregelen eraan zaten te komen. Maar dat men ook bij mij zou aankloppen kon ik me niet voorstellen.

Nadat ik de emotionele kant van de mededeling enigszins had verwerkt moest ik aan de uitspraak van Johan Cruijff denken, u weet wel van “elk nadeel heb zijn voordeel”. Dat voordeel bleek achteraf veel groter te zijn dan het nadeel. Kwestie van er even goed voor gaan zitten om je dat te realiseren. Onderstaand vermeld ik een aantal zaken waarvan ik in mijn adviespraktijk met grote regelmaat constateer dat die van toepassing zijn en voor de oudere werknemer een schat aan mogelijkheden biedt om eerder van de oude dag te gaan genieten.

  • WW-uitkering: biedt mogelijkheid om de financiële aderlating te verlichten
  • Transitievergoeding: vaak van toepassing en verhoogt de financiële buffer
  • Spaar- en beleggingsgelden: bieden mogelijkheid om tijdelijk in te teren
  • Hypotheek eigen woning: geen of lage hypotheek betekent minimale woonlasten
  • ensioen: een flink opgebouwd pensioen geeft mogelijkheid tot vervroegen van pensioen en tijdelijk hoger pensioen
  • Inkomstenbelasting: door handig omgaan met inkomensstromen vóór en na AOW-leeftijd valt belasting te besparen

Kort behandel ik bovenstaande punten.

WW-uitkering

Vele bedrijven zullen om bedrijfseconomische redenen een ontslagvergunning voor hun medewerkers bij het UWV gaan aanvragen. Denk aan bedrijven in de luchtvaart, horeca, reis- en evenementenindustrie. Als een werknemer instemt met een voorgesteld ontslag, dan is er wettelijk gezien recht op een transitievergoeding. Voor oudere werknemers zal daarnaast in de regel recht zijn op 24 maanden WW-uitkering, die ruwweg neerkomt op 70% van het laatst verdiende salaris met een maximum uitkering van ca. € 40.000 bruto per jaar. In sommige CAO’s is nog een verlenging van de WW-duur afgesproken van 14 maanden (Private Aanvulling WW-uitkering). Dan is de maximum uitkeringsduur van de WW dus gelijk aan de WW-duur zoals die voorafgaand aan 1 januari 2016 nog was, namelijk 38 maanden. Iemand die een WW-uitkering ontvangt moet proberen weer aan het werk te komen en heeft daartoe een sollicitatieplicht, die bestaat uit 4 sollicitatiepogingen in 4 weken. Deze sollicitatieplicht vervalt één jaar voorafgaande aan de AOW-leeftijd.

 

Transitievergoeding

De hoogte is afhankelijk van de duur van het dienstverband en het salaris. Raadpleeg de site van het UWV voor meer informatie.

Spaar- en beleggingsgelden

Hoe meer hoe beter en des te groter je “inteermogelijkheden zijn”. Pas op met te snel aanwenden voor aflossing hypotheek of schenken aan de kinderen. Kijk eerst of aanwezige gelden echt niet nodig zijn. Geld in de stenen of geld bij de kinderen kan je moeilijk meer bijkomen.

Hypotheek eigen woning

Hoe meer overwaarde hoe lager de woonlasten. De transitievergoeding kan de verleiding geven om de hypotheek af te lossen, of de renteherziening van over een aantal jaren naar voren te halen. Dat laatste kan wel eens een veel lagere rente opleveren. Maar daar staat een boete van de bank tegenover. Weet dat de transitievergoeding bruto is en belast wordt als inkomen en weet ook dat de boete aan de bank voor je hypotheek aftrekbaar is van de belasting. Kan een mooie “equalizer” zijn. Neem wel mijn waarschuwing als hierboven vermeld in gedachte.

 

Pensioen

Pensioen is een draak om goed te begrijpen, maar tegelijkertijd een zwaar onderschat fenomeen om je financiële toekomst, ook bij eerder stoppen met werken, te bepalen. Wat veel gebeurt is dat de pensioenuitkeringen worden vervroegd, of naar voren worden gehaald. Ruwweg kost dat ca. 5% bruto van de opgebouwde pensioenuitkering per jaar vervroeging. Er wordt ook nog wel eens voorbijgegaan aan de mogelijkheid om het nabestaandenpensioen om te zetten in het oudedagspensioen en de mogelijkheid om tijdelijk een hogere pensioenuitkering te genieten, die dan natuurlijk wel weer ten koste gaat van de latere (lagere) pensioenuitkeringen. Al met al geeft pensioen vaak de nodige flexibiliteit om je financiële toekomst goed in te richten.

Inkomstenbelasting

Er bestaat nogal wat verschil in inkomstenbelastingpercentages voorafgaande aan de AOW-leeftijd en erna. Het goed plannen van inkomensstromen kan de nodige inkomstenbelasting schelen.

Het in je financiële plan betrekken van WW en mogelijk ook transitievergoeding is gelukkig op een kleine groep van toepassing en niet voor iedereen is het speelveld van de financiële aspecten bij ontslag op latere leeftijd goed te overzien. Veel meer mensen hebben moeite met het inpassen van alternatieven in de aanloop naar je pensioen. Een financieel planner kan daarbij een uitkomst zijn.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken