Hogere belasting op spaargeld

18 januari 2024

Zoals ook vermeld in het artikel in het Financieel Dagblad van 10 januari 2024 Spaarders betalen hogere box 3-heffing na definitieve belastingaanslag (fd.nl) hebben alle spaarders het afgelopen jaar gemerkt, dat de rente fors is opgelopen. Kregen we begin vorig jaar nog nauwelijks een rentevergoeding op onze spaarrekening, nu is er gemakkelijk 1,5% of zelfs meer aan rentevergoeding te krijgen.

De spaarder heeft natuurlijk van de afgelopen rentestijging kunnen profiteren. Maar pas op, de Belastingdienst wenst ook een deel van de koek. 

Bij de voorlopige aanslag over 2023 ging de Belastingdienst bij spaarsaldi nog uit van een rentepercentage van 0,36%, waarover uiteindelijk 32% belasting moest worden betaald. Even voor het idee, € 100.000 belastbaar spaarsaldo kost dan ca. € 115. 

Uiteindelijk zal het belastbaar rendement waar de Belastingdienst in de aangifte 2023 vanuit gaat vrijwel zeker 0,92% bedragen, dus ruim tweeënhalf keer zoveel. Het totale belastingbedrag bedraagt dan bij € 100.000 belastbaar spaarsaldo ca. € 294. Dat wordt dus € 179 meer. Daarnaast maakt de Belastingdienst geen onderscheid tussen een saldo op een spaarrekening en een saldo op een betaalrekening. Dus over de saldi op de betaalrekeningen houdt de Belastingdienst ook nog eens zijn hand op, terwijl de rekeninghouder daar nauwelijks rendement op heeft gekregen. Te verwachten valt dat daarover nog vele rechtszaken zullen volgen. Maar wat dat betreft is de Belastingdienst wel wat gewend zullen we maar zeggen. 

Ook mag over 2024 weer worden verwacht dat de te betalen Box 3 belasting over de saldi op de betaal- en spaarrekeningen in de definitieve aanslag hoger zullen zijn dan het bedrag in de voorlopige aanslag. Dit omdat de gemiddelde rente in 2024 vermoedelijk hoger zal zijn dan in 2023 het geval was.

Als we nu naar de handelswijze van de Belastingdienst kijken lijkt het nog steeds op het onrechtvaardige optreden, waarvoor de Hoge Raad in 2021 de Belastingdienst terugfloot. Toen maakte de Belastingdienst het nog wel wat bonter door de saldi op de betaal- en spaarrekeningen te belasten op een relatief hoog rendement gelijk aan de veronderstelde beleggingsrendementen. En dat ook nog in een tijd, dat de spaarrente vrijwel nihil was.

Met het onterecht te hoog belasten van de saldi op de betaalrekeningen blijft nu nog steeds een niet vertrouwenwekkend gevoel overheersen.

Vanaf het jaar 2027 is het volgens het kabinet de bedoeling dat rekening gaat worden gehouden met het daadwerkelijk gemaakte rendement op de spaar- en betaalrekeningen. Dit gaat ook gelden voor de gerealiseerde beleggingsrendementen trouwens. Nog even geduld dus.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken