Lijfrente sparen plotseling ook interessant voor werknemers

28 november 2023

Daar staan we van te kijken. Vanaf 1 januari 2023 kan het zo maar zijn, dat werknemers met een pensioenregeling via de werkgever extra “pensioen” kunnen opbouwen om de oude dag nog wat meer glans te geven. In het verleden was mijn advies om niet eens naar de lijfrente mogelijkheden voor werknemers met pensioenregeling te kijken, omdat de jaarlijkse stijging van de pensioenuitkering op pensioenleeftijd (factor A) de mogelijkheden voor extra pensioenopbouw via de jaarruimteformule blokkeerde.

Met de komst van de Nieuwe Wet Pensioenen per 1 juli 2023 is het speelveld voor extra pensioenopbouw plotsklaps sterk veranderd. Als een soort “bijvangst” van de nieuwe wet werden de mogelijkheden voor jaarlijks aftrekbare lijfrente-opbouw en lijfrente-reservering (lijfrente-opbouw over voorgaande jaren) sterk verruimd.
Dat komt mooi uit in een tijd dat je ziet dat de pensioenregelingen steeds soberder worden.

Wat is vanaf 1 januari 2023 (met terugwerkende kracht van de nieuwe wet) de belangrijkste verandering?
Dat betreft de jaarruimteformule, die een veel grotere jaarruimte laat zien ten opzichte van het verleden. Zelfs zodanig, dat het voor werknemers met een pensioenregeling mogelijk maakt om jaarlijkse bedragen apart te zetten voor de oude dag. Het mooie is dat die bedragen belasting aftrekbaar zijn en zonder Box 3 belasting langjarig mogen aangroeien.
Pas vanaf AOW-leeftijd moet het opgebouwde lijfrentekapitaal een keer uitgekeerd gaan worden. Wel belast ja, maar wie weet op basis van een lager inkomstenbelastingpercentage. Veel mooier kan het niet worden gemaakt.

Voorbeeld:
Een werknemer van 45 jaar met een bruto jaarsalaris van € 45.000 en met een gemiddelde pensioenregeling kan vanaf dit jaar ca. € 5.000 storten in een lijfrenterekening.
Bij 37% belastingaftrek kost dit netto ca. € 3.000.
Stel dat die werknemer dat tot aan AOW-leeftijd (nog ca. 23 jaar) volhoudt en er sprake is van een rendement op de lijfrenterekening van (slechts) 3%, dan bedraagt op 68-jarige leeftijd het lijfrentekapitaal ca. € 82.000.
Als dat bedrag wordt uitgekeerd in een tijdelijke lijfrente van 5 jaar levert dit per maand bij een rendement van 3% per jaar bijna € 1.500 bruto op en bij 37% belasting € 925 netto.

Natuurlijk zijn de nieuwe jaarruimteregels ook veel interessanter geworden voor ZZP-ers, dus ook voor die groep wordt de pensioentoekomst veel zonniger.

Conclusie:
De mogelijkheden voor werknemers met en zonder pensioenregeling en voor ZZP-ers om te reserveren voor de oude dag zijn sinds dit jaar enorm toegenomen. Sommige kansen in het leven moet je grijpen.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken