Pensioenakkoord! Nog een lange weg te gaan…

8 juli 2020

Je kunt de berichten bijna niet gemist hebben: er is een pensioenakkoord. Alle media hebben hierover uitgebreid bericht. Maar als het huidige pensioenakkoord wordt ingevoerd, wat gaat dit voor jou betekenen? Wij proberen in dit artikel hierover iets meer duidelijkheid te geven.

Na meer dan tien jaar praten een akkoord

Na meer dan tien jaar intensieve gesprekken hebben werkgevers, werknemers en overheid midden juni 2020 een akkoord bereikt over een fundamentele herziening van het pensioenstelsel in Nederland. Belangrijke onderdelen van het akkoord zijn dat het pensioen flexibeler wordt, maar ook dat u vooraf minder zekerheid heeft over het bedrag dat u pensioendatum ontvangt. De verwachting is dat het nog wel even duurt voordat alle details van het pensioenakkoord verder zijn uitgewerkt en vastgesteld. Op dit moment wordt gesproken over invoering van de wijzigingen per 2026.

Een dag in de week werk je voor jouw pensioen

De meeste werknemers in Nederland bouwen hun pensioen op bij een pensioenfonds. Hiervoor betalen hun werkgever en zij zelf de premies. Veel mensen beseffen niet dat het hier om aanzienlijke bedragen gaat. Om u een idee te geven: gemiddeld werk je één dag in de week voor de financiering van je pensioenpremie!
Werknemers ontvangen voor deze premies een “pensioentoezegging”. Dat wil zeggen dat het pensioenfonds berekend heeft welk bedrag de werknemer op het moment dat hij met pensioen gaat ontvangen. Dit bedrag is dan, samen met de AOW-uitkering, bedoeld om de gepensioneerde in staat te stellen in de kosten van levensonderhoud te voorzien. Want na uw pensioen gaan deze kosten door zonder dat u nog inkomen uit arbeid heeft.

Zekerheid die niet meer zeker was

In de afgelopen jaren zagen we dat de afspraak over de hoogte van de pensioenuitkering steeds minder zeker werd. De pensioenleeftijd werd bijvoorbeeld verhoogd. De uitkeringen stegen niet mee met de jaarlijkse stijgingen van de kosten van het levensonderhoud. Maar ook vonden hier en daar kortingen plaats omdat de pensioenfondsen onvoldoende rendement maakten om alle toezeggingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Kortom: hoewel veel werknemers dachten dat zij een “goed” en “zeker” pensioen hadden, bleek dat in de praktijk een stuk minder zeker te zijn.
Kern is dat hoogte van de uitkering niet meer vooraf gegarandeerd wordt
De kern van het nieuwe pensioenakkoord is dat in de toekomst het pensioenfonds niet meer een uitkering in euro’s toezegt. De hoogte van de pensioenuitkering blijft wel een relatie houden met het gemiddelde inkomen dat een werknemer tijdens de periode dat hij pensioenrechten opbouwde heeft verdiend. Maar het bedrag dat vervolgens exact wordt uitgekeerd, hangt in bepaalde mate af van het rendement dat het pensioenfonds maakt. Is het rendement hoog, dan vindt ook een hogere pensioenuitkering plaats. Maar is het rendement laag, bijvoorbeeld doordat een reeks van jaren de beleggingen maar een beperkt rendement opleveren, dan wordt de pensioenuitkering ook lager.
Om te voorkomen dat de ene pensioendeelnemer net op een voor hem ongunstig moment een “lagere” uitkering krijgt, terwijl zijn collega die eerder of later met pensioen gaat een “hogere” uitkering krijgt, komt er een fonds die in bepaalde mate de verschillen gaat beperken.

Pensioen bij een verzekeringsmaatschappij

Bij een verzekeringsmaatschappij kun je ook rechtstreeks een pensioen opbouwen. Veel zelfstandigen doen dit. Maar ook werknemers kunnen via een verzekeringsmaatschappij zelf een aanvulling regelen op hun pensioen. Het verschil met pensioenfondsen is hierbij dat je een privaatrechtelijke overeenkomst aangaat met de verzekeringsmaatschappij. Dit is dus een afspraak tussen jou en de verzekeringsmaatschappij. De verzekeraar kan deze afspraak niet eenzijdig zo maar aanpassen. De afspraken die je maakt zijn bindend voor beide partijen. Daarop heeft dit nieuwe pensioenakkoord dus geen invloed.

Cijfers uit recent onderzoek

Uit een recent onderzoek blijkt dat maar liefst 41% van de Nederlanders zich zorgen maakt over de eigen pensioensituatie. Maar liefst 70% van de bevolking geeft aan de behoefte te hebben aan rekentools voor een beter in de eigen pensioensituatie.
Veel informatie over jouw pensioen kun je vinden via www.mijnpensioenoverzicht.nl

Meer weten? Wij praten je graag bij

Voor veel mensen is pensioen een ingewikkeld onderwerp. Als financieel adviseur volgen wij de ontwikkelingen op de voet. Wij kunnen je daardoor helpen om een beter inzicht te krijgen in jouw pensioensituatie op dit moment. Wij adviseren onze relaties altijd om al op relatief jonge leeftijd aandacht te hebben voor de eigen pensioensituatie. Want juist wanneer het pensioen “nog ver weg is” kunnen vaak op relatief eenvoudige wijze belangrijke verbeteringen in de eigen pensioensituatie worden aangebracht. Verbeteringen kort voor pensioendatum kosten vaak veel geld en zijn daardoor voor de meeste mensen niet meer haalbaar.
Wil je eens een gesprek met ons over jouw pensioen? Wij nemen daar graag de tijd voor. Bel je ons voor een afspraak?

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken