Pensioenen onder druk door dekkingsgraden van pensioenfondsen

26 januari 2021


Pensioenproblematiek

Om te beginnen, de pensioenpremies stijgen dit jaar fors en de pensioenopbouw wordt steeds minder. En dat is nog niet het ergste. Bij de grote pensioenfondsen worden de uitkeringen al vele jaren niet meer verhoogd, waardoor de deelnemers er feitelijk jaarlijks op achteruit gaan.
Het topje van de pensioenproblematiek is nu dat sommige pensioenfondsen de toekomstige uitkeringen gaan verlagen (ook wel afstempelen geheten). Nog minder pensioen dus. Dit laatste staat nu bijvoorbeeld te gebeuren bij het Pensioenfonds voor de Levensmiddelen.

Dekkingsgraad

De boosdoener van al dit onheil is hoofdzakelijk de lage rente, die een bijna niet uit te leggen invloed heeft op de dekkingsgraad van pensioenfondsen. En als de dekkingsgraad onder 100% bedraagt, dan ontstaan beperkingen voor de mogelijke pensioenuitkeringen.
De dekkingsgraad is een belangrijke indicator of een pensioenfonds haar pensioenuitkeringen kan nakomen en is feitelijk de verhouding van wat er in kas voorradig is met wat er nog betaald moet worden (waarde van de pensioenuitkeringen). Wat je in kas hebt is gemakkelijk zichtbaar. Wat je moet betalen is ingewikkelder te bepalen, omdat je heel veel betalingen in de toekomst moet doen.
Om het bedrag van die toekomstige betalingen te bepalen speelt de rente een belangrijke rol.
Van al die toekomstige betalingen wordt de veronderstelde rente afgetrokken. Je zou kunnen stellen, bij een hoge rente wordt de waarde van de verplichtingen lager en andersom.
En hoe hoger de pensioenverplichtingen des te lager de dekkingsgraad.

Conclusie

In tijden van lage rente (en de rente is nu extreem laag) is de waarde van de toekomstige pensioenuitkeringen hoog met alle problemen van dien voor de uitkeringen.
Dit komt door de rekenkundige druk op de dekkingsgraad van pensioenfondsen.
Door lage dekkingsgraden kunnen vele pensioenfondsen geen compensatie bieden tegen de inflatie, moeten sommige pensioenfondsen al afstempelen, gaan de premies voor de werkende deelnemers omhoog en de jaarlijkse aangroei van pensioen omlaag.

Het pensioen was in het verleden min of meer een inkomensbron waar men op kon rekenen vanaf pensioenleeftijd. Door de lage rente van de afgelopen jaren is dat zeker veel minder het geval.
Hierdoor komt de noodzaak in beeld om vooruit te kijken naar het inkomen tijdens de pensioenjaren.
Hoe eerder het probleem van lagere pensioenuitkeringen wordt onderkent, hoe meer tijd om toekomstige tekorten te ondervangen.
Neem hiervoor dus op tijd actie en mocht je er zelf niet gemakkelijk uitkomen, raadpleeg een financieel planner.

Nieuw pensioenstelsel

Het toekomstplaatje voor de invoering van een nieuw pensioenstelsel (2026) zal naar verwachting op onderdelen enige lucht geven, maar dat de pensioenproblematiek daarmee opgelost is, dat geloof ik niet.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken