Vergeet je verrekenbeding niet

Door administratie apps van banken en anderen is het minder gedoe regelmatig gezamenlijke uitgaven te verrekenen. Hierdoor blijven gescheiden vermogens inzichtelijk.