Uitkering en pensioeninkomsten gaan niet goed samen

20 april 2021

Ik schreef een blog met deze kop op 16 januari 2018. De inhoud kwam op onderstaande alinea (in cursief) neer.

Voor een aantal mensen met een gevorderde leeftijd, in combinatie met een aan werkloosheid gerelateerde uitkering en opgebouwd pensioen, ontstaan nieuwe mogelijkheden om hun financiële situatie te optimaliseren.

Dit werd mogelijk door het wegvallen van de vroeger van toepassing zijnde  “doorwerkvereiste”, die uitstel van pensioen onmogelijk maakte. Een aardige mevrouw uit Brabant nam naar aanleiding van mijn blog (in januari 2018 dus) contact met me op en ging ermee aan de gang.

Update

Kortgeleden belde zij me op en informeerde me over haar actuele situatie. Wat bleek; zij had tot aan haar AOW-leeftijd in beginsel recht op een IOAW-uitkering, omdat haar inkomsten uit pensioen naar haar AOW-leeftijd waren verschoven. Maar nu komt die: zij was een aantal jaren geleden gescheiden en haar pensioen en die van haar ex vielen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding. Daarbij komt het erop neer dat de vroegere echtgenoot recht heeft op de helft van de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten.

Gevolg als je niet oplet

Als ex krijg je dus een pensioendeel van je partner en dat manifesteert zich op het moment dat de betreffende ex partner daadwerkelijk pensioen gaat ontvangen. Gebeurt dit tijdens jouw IOAW-uitkeringsperiode, dan kan je jouw IOAW (deels) vergeten. Hoe had zij dit kunnen voorkomen? Door ten tijde van de scheiding gebruik te maken van “conversie” kun je het startmoment van jouw pensioen geheel in eigen hand houden.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken