Waarom?

12 november 2020

(english below)
Iemand die deze vraag stelt heeft in ieder geval de moeite genomen om naar je te luisteren.
Aan de oudere jongeren of de jongere ouderen stel ik nogal eens de vraag of er genoeg inkomen binnenkomt om de dingen te doen die men graag wil. Die vraag stel ik natuurlijk als ik daar twijfels bij heb.
In het geval ik de wedervraag krijg “waarom vraag je dat?” kom ik met mijn antwoord in veel gevallen uit op de mismatch van beperkte uitgaven en behoorlijk groot vermogen in de stenen. M.a.w. het geld zit in de woning en wordt daaruit niet vrijgemaakt om wat ruimer van te leven of te besteden aan de kinderen en/of kleinkinderen.
De mensen die dat betreft doen zich in mijn ogen tekort, tenzij zij daarvoor bewust kiezen natuurlijk.
De gunstige woningmarkt, maar ook de zich verder ontwikkelende vergrijzing maken dat er steeds meer financiële producten en -oplossingen op de makt komen om kapitaal uit de woning vrij te maken voor consumptie, of om bijv. aan kinderen of kleinkinderen te schenken.
Je daar niet in verdiepen is misschien wel een gemiste kans op een “rijker” leven, of op z’n minst een leven met meer voldoening.
Your Financials denkt over dit onderwerp graag met je mee. De reden waarom heeft alles te maken met onze missie als financieel dienstverlener met hart voor onze cliënten.

Why?

Someone asking this question has certainly taken the effort to listen to you.
I often ask older young people or younger old people whether there is enough income to do the things they want. Of course I ask that question if I have doubts about it.
In case I get the question “why do you ask that?” I often end up answering there is a mismatch of limited expenditures and a big sum trapped in the bricks and mortar of your home. In other words: the money in the home is not available for a more generous life or to spend on the children and/or grandchildren. The people concerned do not make enough effort in my eyes, unless of course they choose to do so.
The favorable housing market, but also the evolving aging of the population, means that more and more financial products and solutions are becoming available to release capital from the home for consumption or, for example, to donate to children or grandchildren.
Not considering that is perhaps a missed opportunity for a “richer” life, or at least a life with more satisfaction.
Your Financials is happy to think along with you on this subject. The reason why has everything to do with our mission as a financial service provider with a heart for our clients.

Is jouw interesse gewekt?

Wil je een keer vrijblijvend kennismaken? Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken